PATENT TESCİLİ

PATENT TESCİL ÇEŞİTLERİ

İncelemeli Patent Tescili :

İncelemeli patent tescil sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir.

İncelemeli patent tescili için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıl olup bu süre uzatılamaz.

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır.

Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte başvuru sahibinebildirilir. Söz konusu bildirimde;

 • Rapor bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde sistem tercihi talebinde bulunulması gerektiği,
 • İnceleme raporunun düzenlenip düzenlenmeyeceği konuları yer alır.

Başvuru sahibi, araştırma raporunu ve buluşla ilgili raporda belirtilen dokümanları inceleyerek başvurusuna ne şekilde devam edeceğine karar verir.

 • Başvurunun geri çekilmesi
 • İncelemeli sistem
 • İncelemesiz sistemin

İncelemeli Patent Tescil Başvurusu Süreci :

 • İnceleme talebinin TPE iletilmesi
 • İnceleme raporunun hangi ülke ofisi aracılığı ile yapılacağı:​

Avusturya - Rusya - İsveç - Danimarka - Türkiye

 • Başvuru yayını :Başvuru tarihinden itibaren 18 ay içinde gerçekleşir.
 • İtiraz :Araştırma raporuna yayından sonra altı ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.
 • İtiraza karşı görüş sunma :Başvuru sahibi 3 ay içinde itiraza karşı görüşlerini sunabilir.
 • İnceleme raporunun hazırlanması :İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşunpatentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır.Raporda, en ilgili dokümanlar ışığında,buluşunpatentlenebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ve verilen kararın gerekçesinin dayanakları ifade edilir.
 • İnceleme raporu bildirimi :Düzenlenen inceleme raporunun başvuru sahibine gönderilmesidir.İnceleme raporu olumsuz ise eksikliklerin giderilmesi için 6 ay süre verilir.
 • İkinci inceleme raporu
 • Üçünücüincelem raporu
 • Belge yayını :Belge ücretinin süresi içinde ödenmesinin ardından “Belge Yayını” yapılır.

İncelemesiz Patent Tescili :

İncelemesiz patent tescil sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir.

İncelemesiz patent tescili için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 7 yıl olup bu süre uzatılamaz.

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır.

Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu bildirimde;

 • Rapor bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde sistem tercihi talebinde bulunulması gerektiği,
 • İnceleme raporunun düzenlenip düzenlenmeyeceği konuları yer alır.

Başvuru sahibi, araştırma raporunu ve buluşla ilgili raporda belirtilen dokümanları inceleyerek başvurusuna ne şekilde devam edeceğine karar verir.

 • Başvurunun geri çekilmesi
 • İncelemeli sistem
 • İncelemesiz sistem

Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ayiçinde sistem tercihi yapılmazsa, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiğikabul edilir ve “incelemesiz sistem tercihi”yayını yapılır.

 • Başvuru yayını :Başvuru tarihinden itibaren 18 ay içinde gerçekleşir.
 • Görüş :Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler görüşlerini bildirebilirler.
 • Belge Kararı :Başvuru sahibi anılan süre (3 ay) içinde karşı görüş bildirmezse (ya da araştırma raporuna yönelik herhangi bir görüş bildirimi yoksa araştırma raporu yayınından itibaren 6 aylık süre geçtikten sonra) incelemesiz patent verilmesine karar verir. Başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir.
 • Belge yayını : Belge ücretinin süresi içinde ödenmesinin ardından “Belge Yayını” yapılır.

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model: Kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelismeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBI'lerimiz ve geliştirmiş olduklari yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
Aynı sırada Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yil süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patent Tescili Ve Faydalı Model Tescili Arasındaki Farklar


Faydalı Model tescili için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olup bu süre uzatılamaz.

Faydalı Model Tescilinde Şekli İnceleme :

Şekli inceleme esnasında tespit edilen eksiklikler,başvuru sahibine düzeltilmesi için bildirilir.Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içerisinde düzeltilmezse veya düzeltme kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Faydalı Model Tescil İşlemlerinin Durdurulması :

 • Buluş niteliğinde olmaması
 • Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle faydalı model ile korunabilir bir buluş olmaması
 • Buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması

Faydalı Model İşlem Durdurulmasına İtiraz :

Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sunması gerekir. Başvuru sahibi anılan süre içerisinde itirazda bulunmazsa veya itirazı kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.

Faydalı Modelde Şekli Uygunluk Bildirimi :

Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bildirilen eksiklikler düzeltilirse ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse, şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Faydalı Modelde Başvuru Yayını :

Şekli inceleme sonrası yayın aşaması gelir.Yayın“Başvuru Yayını”, başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır.

Faydalı Modelde İtiraz :

Başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. Yapılan itiraz, faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yeniliğin bulunmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı konularında olmalıdır. Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ve eklerini inceler ve itirazın bildiriminden itibaren 3 ay içinde itiraza karşı gerekçeli görüşlerini bildirir.

Faydalı Modelde Belge Kararı :

Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra belge verilmesine karar verilir.

Faydalı Modelde Belge Yayını :

Belge ücretinin süresi içinde yatırılmasının ardından, Patent Bülteni’nde “Belge Yayını” yapılır.“Belge Yayını” sonrasında, “Faydalı Model Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibine gönderilir.

BAL PATENT HABERLER

KAMPANYALAR VE DİĞER HABERLERE BURADA ULAŞIN

2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'na Başvurular Başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ve dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nda başvurular alınmaya başlandı.

DEVAMINI OKUYUN
TÜRKPATENT ve ROSPATENT Arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesi Mutabakat Zaptı İmzalandı

TÜRKPATENT ve ROSPATENT Arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesi Mutabakat Zaptı İmzalandı

DEVAMINI OKUYUN
Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı

Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba, Çankırı Sarımsaklı Et, Edirne Mis Meyve Sabunu, Konuralp Pirinci Coğrafi İşaret Başvuruları 15 Ocak 2019 tarih ve 45 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlandı

DEVAMINI OKUYUN
Patent Başvurularında Araştırma ve İnceleme Talebi Birlikte Yapılabilecek

Patent Başvurularında Araştırma ve İnceleme Talebi Birlikte Yapılabilecek

DEVAMINI OKUYUN
Malatya Kayısısı AB Tescilli Coğrafi İşaret (10.07.2017)

Malatya Kayısısı AB Tescilli Coğrafi İşaret (10.07.2017)

DEVAMINI OKUYUN
'Hezarfen' 12 Temmuz'da Bursa'da (10.07.2017)

'Hezarfen' 12 Temmuz'da Bursa'da (10.07.2017)

DEVAMINI OKUYUN
Coğrafi İşaretli Ürün Üreticilerinin Ürünü Ürettiklerini Bildirmeleri Gerekiyor (05.07.2017)

Coğrafi İşaretli Ürün Üreticilerinin Ürünü Ürettiklerini Bildirmeleri Gerekiyor (05.07.2017)

DEVAMINI OKUYUN
Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı (23.06.2017)

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı (23.06.2017)

DEVAMINI OKUYUN
Sınai Mülkiyet Kanunu

22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

DEVAMINI OKUYUN
Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı (15.05.2017)

Maraş Dondurması, Bergama Graniti ve Kahramanmaraş Hartlap Bıçağı coğrafi işaret başvuruları Resmi Bültende yayımlandı.

DEVAMINI OKUYUN